Cezary Graf

Wygląd KRYZYSU

0.0 00 Przewroty mogą być wysterowane celem uzyskania ludowej podkładki pod konieczną zmianę zasad gry….

🔴 REPO

0.0 00 Historia się nie powtarza, lecz rymuje. W czasach Bear Stearns i Lehman Brothers…